Riihicloud Jalolautalla

Yritys

Riihicloud

Riihicloudin vuonna 2016 alkaneen kehitystyön takana on osaava ohjelmistotalo Riihisoft Oy, jonka osaajia yhdistää pohjaton kiinnostus teknologioihin sekä pettämätön vainu löytää asiakkaille oikeat ratkaisut.

Riihicloud Oy perustettiin elokuussa 2021, johon siirsimme Riihicloud-päätelaitehallintaan liittyvän liiketoimintamme osakeyhtiölain mukaisella osittaisjakautumisella 1.1.2022 alkaen. Uuden yhtiön myötä Riihisoftin kaksi erilaista liiketoiminta-aluetta eriytettiin omiksi yhtiöiksi, joka tehostaa toimintaa ja selkeyttää viestintää, kun yhtiöt pääsevät keskittymään omiin ydintoimintoihinsa.

Riihicloudin tarkoitus on keskittyä jatkuvien ICT-palveluiden tuottajien palveluliiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen Microsoft Azure -pilvialustan avulla.

Riihicloudin visiona on tulla Azure-pilvialustalta tuotettujen jatkuvien ICT-palveluiden ja työkalujen suositelluimmaksi toimittajaksi palvelutuottajien keskuudessa.

Riihicloudin strategiana on kehittää ja tuottaa avaimet käteen -palveluna Microsoft Azure -pilvialustalta jatkuvien ICT-palveluiden ja työkalujen toimittamiseen tarkoitettu keskitetyllä käyttöliittymällä varustettu ja moniasiakkuutta aidosti tukeva SaaS-liiketoiminta-alusta.

Riihicloud Oy ja Riihisoft Oy ovat henkilöstönsä omistamia yrityksiä, jotka omaavat vankkaa osaamista Azuresta, Intunesta, Power Platformista sekä muusta Microsoft-ekosysteemistä ja ohjelmistokehityksestä.

Toiminta perustuu lujan ammattitaidon ohella luottamukseen sekä avoimeen ja joustavaan yhteistyöhön.

ISO 27001 -sertifikaatti

Olemme ISO 27001 -sertifioitu

Riihicloudilla on ISO 27001-sertifikaatti. ISO 27001 on yksi maailman tunnetuimmista tietoturvan hallintajärjestelmien (ISMS) ja niiden vaatimusten standardeista.

Riihicloud Endpoint Management SaaS liiketoiminta-alusta tuotetaan laatujärjestelmän kontrollin mukaisesti, joka täyttää ISO 27001:2013 -standardin vaatimukset ja on sertifioitu Bureau Veritas Certificationin toimesta sertifikaatilla numero FIHSK14694738F.

Luotettava kumppani

Olemme luotettava kumppani

Riihicloud on sertifioitu Luotettavaksi kumppaniksi. Se tarkoittaa, että olemme kumppani, joka toimii arvojensa ja yhteiskunnan velvoitteiden mukaisesti. Huolehdimme toimintamme läpinäkyvyydestä ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä. Zeckit-palvelusta löytyy tietoa yrityksen vastuista sekä tapaturma- ja vastuuvakuutuksista.

FINCSC-sertifikaatti

Olemme FINCSC-sertifioitu

Riihicloudilla on FINCSC (Finnish Cyber Security Certificate) kyberturvallisuussertifikaatti, joka osoittaa, että osaltamme noudatamme sertifiointijärjestelmän vaatimuksia ja jatkuvuuden varmistavaa turvallisuuden tasoa.

FINCSC on kustannustehokas, kansallisesti tunnistettu sertifiointimekanismi kaikenkokoisille yrityksille liiketoiminnan jatkuvuuden ja tietoturvan varmistamiseksi.

Kaikkea toimintaa ohjaavat arvomme:

Vastuu

Vastuu

Teemme mitä on sovittu ja luvattu. Luotamme työntekijöihimme. Haluamme antaa työntekijöillemme paljon vapauksia työn tekemisen suhteen, mikä samassa yhteydessä tarkoittaa myös paljon vastuuta. Haluamme toimia vastuullisesti osana yhteiskuntaa.

Into

Into

Nautimme siitä mitä teemme. Suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti uusia teknologiaratkaisuja ja toimintatapoja kohtaan. Tuemme työntekijän itseoppimista ja osaamisen kehittymistä.

Jatkuvuus

Jatkuvuus

Toimintamme lähtökohtana on Riihicloudin jatkuva kehittäminen entistä paremmaksi ja ammattimaisemmaksi toimijaksi. Tämä työ vaatii pitkäjänteistä kehittämistä niin asiakas-, kumppani- kuin työntekijäsuhteissa.

📅 Book a free consultation from calendar