Asiakkaasi aikovat siirtyä Microsoft Intune -käyttäjiksi päätelaitehallinnassa, olisiko jo korkea aika myös palveluntarjoajan ottaa Intune tehokkaaseen tuotantokäyttöön?

Asiakkaasi aikovat siirtyä Microsoft Intune -käyttäjiksi päätelaitehallinnassa, olisiko jo korkea aika myös palveluntarjoajan ottaa Intune tehokkaaseen tuotantokäyttöön?

Miksi Microsoft Intune ei vielä ole standardi osa MSP-palveluntarjoajien työkalupakkia? Usein palveluntarjoajien mielestä erittäin suosittua Microsoftin Intune -päätelaitehallintaratkaisua ei ole pidetty tarpeeksi kattavana palveluidentarjoajien vaatimien lisäominaisuuksien osalta. Palveluntarjoajat hyödyntävät Intunea usein vain mobiililaitteiden hallinnassa ja ohittavat sen työkaluna työasemien hallinnassa. Miksi näin on?

Yleisesti MSP-palveluntarjoajat tarvitsevat useita eri työkaluja hallitakseen toimittamiaan palveluita, kuten:

 • Varmuuskopiointi ja palautus (BDR): Suojautuminen tietojen menetykseltä katastrofaalisen tapahtuman jälkeen
 • Tietoturva: Suojautuminen tietoturvauhkilta
 • Etäyhteys: Loppukäyttäjille turvallinen etäyhteys verkkoihin, laitteisiin ja järjestelmiin sekä toimiva etäyhteys IT-tukeen
 • Palveluautomaatio: Teknisen tuen tarpeen vähentäminen automaation avulla
 • Etävalvonta- ja hallinta (RMM): Asiakasympäristöjen reaaliaikainen valvonta ja hallinta
 • Päivitystenhallinta (PMA): Asiakasympäristöjen pitäminen ajan tasalla päivityspaketeilla
 • Sovellus- ja konfiguraatiopaketit: Asiakasympäristöjen hallinta ja asiakaskokemuksen parantaminen sovellus- ja konfiguraatiopaketeilla
 • Raportointi: Asiakasympäristöjen tilanteen ja toiminnallisen tehokkuuden analysointi

Kuva 1 Riihicloud-Saas-liiketoiminta-alusta. Lue lisää Riihicloudista.

Tehokkaan MSP-palveluntarjoajan työkalupaketin rakentaminen pitkästä tavarasta vaatii aikaa ja rahaa

Yleensä palvelutarjoajat päätyvät käyttämään useiden työkalujen yhdistelmää, jossa mikään työkaluista ei tarjoa yhtä keskitettyä yleisnäkymää edes yhden asiakkaan ympäristöstä, saati kaikkien asiakkaiden ympäristöistä kerralla. Näistä rajoituksista huolimatta valitut työkalut voivat vähentää palveluntarjoajan päivittäisten tehtävien suorittamiseen vaadittavaa aikaa ja näin ollen säästää rahaa ja lisätä tehokkuutta.

Palveluntarjoajalla on tarve saada täysi näkyvyys asiakasympäristöihin sekä mahdollisuus järjestää asiakastiedot ja ajantasainen IT-inventaari konfiguraatiohallintatietokantaan (CMDB). Tavoitteena on hyödyntää käytettävissä olevat resurssit parhailla mahdollisilla tavoilla sekä vähentää tyytymättömien asiakkaiden määrää ja parantaa palvelutason sopimusten vasteaikaa.

Tehokas etävalvonta- ja hallintatyökalu (RMM) on välttämättömyys palveluntarjoajan toiminnalliselle tehokkuudelle. Etävalvonta- ja hallintatyökalun avulla voidaan jatkuvasti valvoa asiakasympäristöjä reaaliaikaisesti sekä havaita nopeasti ei-toivottuja tapahtumia, joista tiedottaa sidosryhmiä. Jatkuvan valvonnan avulla palveluntarjoaja identifioi epätoivottuja tapahtumia varhaisissa vaiheissa ja käsittelee ne ennen kuin ne eskaloituvat. Palveluntarjoaja voi kirjata häiriöitä ja palvelupyyntöjä ilmenevistä epätoivotuista tapahtumista, tiedottaa sidosryhmiä ja varmistaa, että tapaus ratkaistaan välittömästi.

Päivitysten hallinnan automatisointi auttaa palveluntarjoajaa pitämään järjestelmät ja laitteet ajan tasalla. Työkalu varmistaa päivitysten automaattisen asentamisen järjestelmiin ja laitteisiin heti, kun ne ovat saatavilla. Tämä varmistaa suojan uusimmille tietoturvauhkille. Palveluntarjoajat voivat suunnitella tehtäviä työasemille, havaita ja suorittaa ajuripäivityksiä sekä asettaa herätteitä automatisoitujen prosessien käynnistämiseksi.

Asiakasympäristöjen ylläpito ajantasaisilla sovellus- ja konfiguraatiopaketeilla edellyttää viikoittaista hallinta-, kehitys- ja testaustyötä ajantasaisten päivityspakettien tuottamiseksi ja tuotantoon viemiseksi. Tämä työ voi olla raskasta ja virhealtista rutiinityötä päätelaiteasiantuntijalle ja päätelaitehallintatiimille varsinkin, jos teknisiä resursseja tarvittaisiin enemmän työssä, joka tuottaisi vielä paremmin lisäarvoa asiakkaalle. Monesti resurssipulan vuoksi viikoittaiset päivitykset jäävät tekemättä ja asiakasympäristöjen tietoturva tai toimivuus voivat heikentyä. Tämän vuoksi useat palveluntarjoajat etsivät ulkoistettua ratkaisua erityisesti sovelluspakettien tuottamiseen ja asiakasympäristöjen päivittämiseen.

Jokaiselle näistä työkaluista on tarpeensa ja paikkansa palveluntarjoajan työkalupakissa. Erityisesti silloin, kun työkalut eivät ole integroituina samaan käyttöliittymään hyvä raportointi on ratkaisevan tärkeää. Tiedon kerääminen ja siitä huomioiden tekeminen mahdollistaa toiminnan tehokkuuden kehittämisen, palveluiden parantamisen ja asiakasympäristöjen analysoinnin tarvittavien päivitysten sekä parannusten varalta. Päivän päätteeksi tämä auttaa palveluntarjoajaa täyttämään ja ylittämään asiakkaiden odotukset.

Kuva 2 alapuolella on graafinen esitys Riihicloud MSP -työkaluista päätelaitehallintaan. Tuetut päätelaitteiden käyttöjärjestelmät ovat Windows, MacOS, iOS, Android ja (Linux Q2/2022).

Kuva 2 Riihicloud MSP -työkalut päätelaitehallintaan

Miksi Microsoft Intunen käyttöönotto on vain yksi osa lopullista päätelaitehallintaratkaisua?

Palataan alkuperäiseen kysymykseen; vaikka Microsoft 365 ja Intune tarjoavat perustyökalut osalle yllä mainituista vaatimuksista, toteutus on suunniteltu loppukäyttäjän näkökulmasta, joten MSP-palveluntarjoajan vaatimukset toiminnallisesti tehokkaalle integroidulle ratkaisulle uupuvat. Sen vuoksi Riihicloud on toteuttanut kattavan työkalupakin integroituja päätelaitehallintatyökaluja, jotka täyttävät myös MSP-vaatimustason.

Riihicloud MSP -työkalut tarjoavat yhden moniasiakasympäristönäkymän kaikista asiakkaista yhdistettynä avaimet käteen -periaatteella tuotettuun SaaS-palvelutoimitukseen. Riihicloud-päätelaitehallinta on uniikki bisnesalusta MSP-palveluntarjoajille, jonka avulla MSP-palveluntarjoaja voi saavuttaa 20 kertaa enemmän tuloja verrattuna in-house- ja legacy-päätelaitehallintaratkaisuihin.

Riihicloud-päätelaitehallinta SaaS-alustan moderni arkkitehtuuri säästää aikaa ja rahaa

Riihicloud-päätelaitehallinnan SaaS-alusta tarjoaa moniasiakasympäristöstä seuraavat sisäänrakennetut MSP-työkalut ilman etukäteisinvestointeja ja lisenssikustannuksia:

Riihicloud Endpoint Analytics – Multitenantit näkymät kaikkiin asiakkaisiin ja päätelaitteisiin

 • Terveys- ja tietoturvallisuusnäkymät Windows-, Mac- ja mobiilipäätelaitteille
 • Päätelaitteiden päivitystilanteen
 • Ohjelmisto- ja laitteistoinventaarit
 • Takuutiedot
 • Standardi integraatiorajapinta (In/Out): Integraatiot ja automatisointi, esimerkiksi palvelupyyntötoiminnallisuus ja integraatio tiketöintijärjestelmään, integraatiot muihin järjestelmiin

Riihicloud Endpoint Management – Multitenanttiset hallintatyökalut kaikille asiakkaille ja päätelaitteille

 • Standardoitujen asiakasympäristöjen automaattinen provisiointi: Windows AutoPilot ja pre-provisiointi-asennus, massaprovisiointityökalut tenanttien provisioinille ja päivityspakettien asennukselle sekä päivityspakettihallinta
 • Asiakasympäristöjen hallinta sovellus- ja konfiguraatiopaketeilla, tilausperusteisen palvelun automatisointi
 • Asiakasympäristöjen kehittäminen ja päivittäminen viikoittaisilla ylläpitorutiineilla
 • Asiakasympäristöjen valvonta ja analysointi korkean turvallisuustason ja loppukäyttäjien tyytyväisyyden ylläpitämiseksi
 • Asiakasympäristöjen tietoturvasertifioinnin vaatimuksena on keskitetyn päätelaitehallinnan käyttöönotto

Riihicloud Smart Packages Engine and Services – Sovellus- ja konfiguraatiopakettien tehdas

 • Älypakettimoottori: Riihicloud Smart Packages Engine on Microsoft Azureen toteutettu XML-pohjainen moottori Intunelle (MDM-kanava), joka tarjoaa pitkälle automatisoidun ja aukottoman tavan provisioida päivitettyjä sovellus- ja konfiguraatiopaketteja päätelaitteille
 • Älypaketit: Riihicloud-älypaketit sovellus- ja konfiguraatiopaketeille sekä omille räätälöidyille paketeille  
 • Viikkorutiinit: Viikoittaiset ylläpito-, kehitys- ja testausrutiinit päivittyville sovelluspaketeille
 • Ilmainen tai kiinteä hinnoittelu: Ilmaiset yleiskäyttöiset ja kiinteähintaiset asiakaskohtaiset älypaketit
 • Tuotekehitys: Tuotteista Riihicloud-älypaketeista eri asiakassegmenteille soveltuvat päätelaitepalvelukokonaisuudet (tenant-template)
 • Kestävä kehitys: Hyödynnä olemassa olevat legacy-sovellus- ja konfiguraatiopaketit Riihicloud-palvelussa
 • Automaatio: Automatisoi palvelutuotanto ja päätelaitteidenhallinta sekä lähituki Riihicloud-älypaketeille

Kuva 3 Riihicloud-älypakettimoottori ja -palvelut

Ilmainen Riihicloud Proof of Concept on ketterä tapa aloittaa Microsoft Intunen käyttöönotto asiakasympäristöjen hallinnassa

Aloita Riihicloudin käyttäminen jo tänään! Sijoitetun pääoman tuoton osoittaminen ja uusien kumppaneiden perehdytys ilmaisella Riihicloud POC:illa on helppoa.

Me voimme osoittaa sijoitetulle pääomalle tulevan tuoton (ROI) ilman etukäteisinvestointeja heti Riihicloud POC:in jälkeen:

Liity voittajatiimiin ja aloita Riihicloudin käyttäminen tänään!

Tarjoamme sinulle maksuttoman konsultaation Riihicloud-päätelaitehallintapalvelusta. Valitse kalenterista vapaa aika, niin keskustellaan palvelun ratkaisuista ja tarjoamista mahdollisuuksista. 

MSP-kumppaneidemme hyvinvointi ja tehokkuus ovat meidän ensisijaisia tavoitteitamme!

📅 Book a free consultation from calendar