Riihicloudin älykkäiden sovellus- ja konfiguraatiopakettien viikoittainen jakelu nyt myös macOS-laitteille 

Riihicloudin älykkäiden sovellus- ja konfiguraatiopakettien viikoittainen jakelu nyt myös macOS-laitteille 

Riihicloud-päätelaitehallintapalveluun on jo alun perin kuulunut Windows-, Android-, iOS- ja macOS-laitteille hallinta- ja valvontapalvelut. Hallinta- ja valvontapalveluiden lisäksi Windows- ja mobiililaitteille on tuotettu viikoittaista sovellusten ja konfiguraatioiden pakettijakelua. Uudistuksessa ohjelmistopakettien jakelu laajennettiin kattamaan myös macOS-laitteet. 

Riihicloud-päätelaitehallintapalvelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on älykkäiden sovellus- ja konfiguraatiopakettien tuottaminen ja jakelu. Viikoittaisessa kehitys- ja jakelusyklissä kehitetään, päivitetään, testataan ja toimitetaan päätelaitteisiin tarpeelliset sovellus- ja konfiguraatioälypaketit, takaamalla samalla, että päätelaitteet ovat saumattomasti toimintakunnossa, tehokkaita, ajan tasaisia ja turvallisia. 

Katsotaan mitä älykkäät paketit tarkoittavat kumppaneidemme ja heidän asiakkaidensa näkökulmasta. 

Kumppanimme asiakas on päättänyt kiihdyttää kasvuaan entisestään, joten on ulkoistanut päätelaitehallinnan palveluntarjoajalle, jotta voi täysin hyödyntää henkilöstöresurssinsa lisäarvoa tuottavassa työssä. Yrityksellä on paljon työntekijöitä, useita toimipisteitä ja kansainvälistä toimintaa. Yrityksen päätelaitteiden, niiden ohjelmistojen ja konfiguraatioiden tulee siis olla saumattomasti toimintakunnossa, turvallisia ja noudattaa yrityksen yhteisiä pelisääntöjä.  

Yritys on määritellyt päätelaitteille toimipiste- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti tarvittavat sovellukset, ohjelmistot ja konfiguraatiot. Riihicloudin yleiskäyttöisistä paketeista löytyikin suurin osa tarvittavista paketeista, kuten Office 365 –sovellukset, selaimet, salasanojen hallintaohjelmistot ja muut yleisohjelmistot. Yleiset paketit ovat Riihicloudin valmiita paketteja, jotka ovat heti käyttöönotettavissa. Yritys tarvitsi lisäksi Visual Studio Code for macOS -sovelluksen, jota ei Riihicloudin yleisistä paketeista macOS-puolelle vielä löytynyt. Paketti rakennettiin, testattiin ja otettiin käyttöön. Pakettien tuottaminen on tehokasta Riihicloudin kehittämän pakettimoottorin ja standardoidun prosessin ansiosta.  

Yrityksen kasvavalle kansainväliselle toiminnalle tietoturva ja yrityksen yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on välttämättömyys. Yritys täyttää nämä tavoitteet Riihicloudin konfiguraatiopakettien avulla, jotka pitävät huolen, että yrityksen päätelaitteet noudattavat yrityksen määrityksiä. Pakettien määrittelemien rajoitusten myötä vältytään myös inhimillisiltä vahingoilta, jotka häiritsisivät tai vaarantaisivat yrityksen toiminnan jatkuvuutta. 

Uudistuksen myötä yrityksen Windows- ja mobiililaitteiden lisäksi macOS-laitteet saavat pakettijakelut. Viikoittain uudet paketit jaetaan, jolloin päätelaitteet ja niiden ohjelmistot ovat aina turvallisia, ajantasaisia sekä valmiita olemaan parhaita mahdollisia työkaluja käyttäjilleen. 

📅 Book a free consultation from calendar